Browsing Category

İşletme & Yönetim

emlak danışmanlığı
0

Emlak Danışmanlığında Yeni Dönem

Emlakçılıkta bir dönüm noktasıyla karşı karşıyayız. Bundan böyle emlak danışmanlığı yapmak için yetki belgesi almak bir zorunluluk haline geldi. 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren bu yönetmelikle gayrimenkul danışmanlığına dair pek çok konu yeniden düzenlendi. Şimdiye Kadar Alınan İşletme Belge Sayısı: 23 Bin Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında tanınan sürenin dolmasının ardından Türkiye genelinde şimdiye…

DAHA FAZLA OKU
Uzaktan Çalışma
0

Uzaktan Çalışma

Pandeminin hayatlarımıza girmesiyle karşı karşıya kaldığımız konulardan biri de uzaktan çalışma oldu. En azından beyaz yakalılar için. Pek çok çalışanın hayali olan evden çalışma beraberinde bazı sorunları da getirdi. Özellikle çocuklu aileler için zorlu bir dönem başladı. Toplantı yapmak ve konsantre olmak için sessiz bir ortam sağlamak zorlaştı çünkü bu dönemde eğitim de evlerden yapılmaya…

DAHA FAZLA OKU
MESLEKİ_YETERLİLİK
0

Mesleki Yeterlilik Eğitimlerinde Offline’dan Online’a Dönüşüm

Mesleki Yeterlilik Eğitimlerinde Offline’dan Online’a Dönüşüm İnşaat, emlak, ulaştırma ve iş yönetimi sektörleri ile motorlu taşıtlar, tekstil ve makine alanlarında çalışanların mesleki yeterliliklerini belgelemeleri temel bir zorunluluk. 4 Nisan 2015 tarihinde yasalaşan 6645 sayılı kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından…

DAHA FAZLA OKU
Enerji_Yönetim_IS0_50001
0

ISO 50001 İle Şirketinizde Enerji Yönetiminin Tam Sırası

IS0 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi, bir şirketin verimli enerji kullanımı yaptığını belgeleyen sertifikadır. Etkin enerji yönetimi; çağımızın ekolojik koşullar göz önünde bulundurulduğunda artık bir zorunluluğa dönüşmüştür. Bu belge, kurumların enerji verimliliğini iyileştirmesini, enerji kullanım şekillerini analiz ve optimize etmesini sağlar. Peki bu belge şirketinize neler kazandırır? Enerji Kullanımında %10-%30 Arasında Tasarruf Enerji yönetim standardının…

DAHA FAZLA OKU
Enerji_Verimliliği
1

Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)

Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde oluşturulan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan işletmelerde enerji etüdü yapılmasını zorunlu kılıyor. İşletmelerde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkanların tespit edilmesini, atık enerjinin geri kazanımı potansiyelinin değerlendirilmesini, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim potansiyelinin belirlenmesini ve enerji maliyetlerinin işletmeler üzerindeki yükünün…

DAHA FAZLA OKU
PATLAMADAN_KORUNMA
1

Patlamadan Korunma Dökümanı Nedir?

İnsan yapımı sistemlerde meydana gelen ve çok sayıda yaşam kaybına ya da yaralanmaya, yapılarda önemli derecede hasara ve kamuoyunda itibar kaybına yol açan kazalar ülkemizde sıklıkla yaşanıyor. Bunların yarattığı olumsuz sonuçları azaltmak adına alınması gereken önlemlerden biri de Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlanmasıdır. Peki PKD nedir? Ülkemizde “Patlamadan Korunma Dökümanı” olarak yürürlüğe girmiş olan ATEX, ismini…

DAHA FAZLA OKU
SEVESO
0

Seveso – Büyük Kazaların Önelenmesi Direktifi

Kimyasal maddelerden kaynaklı kazalar çevre ve insan sağlığını tehdit etmeleri yanı sıra büyük ekonomik kayıplara yol açabiliyor. Ancak günümüzde bazı sanayi alanlarında yüksek miktarda tehlikeli kimyasalların kullanımı kaçınılmaz. Bu alanlarda çalışan tesislerdeki risklerin en aza indirilmesi amacıyla Avrupa Birliği’nde (AB) ve ülkemizde bazı yasal düzenlemelere gidildi. 1976 yılında Milano yakınlarında bulunan Seveso kasabasında kimyasal madde…

DAHA FAZLA OKU
CE_İŞARETİ
1

Markinelerde CE İşareti

CE İşareti Nedir? Neyi İfade Eder? Makineler, yapı malzemeleri, asansörler, medikal cihazlar gibi çok sayıda ürünün üzerinde CE etiketi görüyoruz. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinden gelen veya bu ülkelere ihraç edilen ürünlerde rastladığımız bu etiket ne anlama geliyor? Fransızca “Conformie Européenne” (“Avrupa’ya uygunluk”) ifadesinin kısaltması olan CE işareti ürünün Avrupa Topluluğu standartları ve mevzuatıyla uyumlu olduğunu…

DAHA FAZLA OKU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DANIŞMANLIĞI
0

Zamanın Değişen Ruhuna Ayak Uydurmanın Yolu:

Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlığı İnternetin pek çok sektörün kalbinde yer alması ve önemli süreçlerin yürüdüğü ana mecra haline gelmesi bazı değişimleri de beraberinde getiriyor. Bilişimin bu denli büyük bir role sahip olması kurumları onu ve dinamiklerini öğrenmeye zorluyor. Hayatlarımızda hala yeni sayılabilecek bu sanal çağın size ne gibi tehlikeler getirdiğini ve omuzlarınıza ne gibi sorumluluklar…

DAHA FAZLA OKU
EKO_TASARIM
0

Eko Tasarım

Eko Tasarım Nedir? Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır? Doğal kaynaklar üzerinde yükselen baskı ve iklim değişikliği başta olmak üzere karşılaşılan çevresel felaketler, üretim ve tüketim süreçlerinin gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Bu çerçevede, çevreye duyarlı ürünlerin tasarımı önem kazanırken, bu yöndeki düzenlemelerin sayısı ve kapsamı da gün geçtikçe artıyor. Bu noktada hammadde verimliliğinden ürünün işlevselliğine ve kullanım…

DAHA FAZLA OKU