ISO 50001 İle Şirketinizde Enerji Yönetiminin Tam Sırası

Enerji_Yönetim_IS0_50001

IS0 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi, bir şirketin verimli enerji kullanımı yaptığını belgeleyen sertifikadır. Etkin enerji yönetimi; çağımızın ekolojik koşullar göz önünde bulundurulduğunda artık bir zorunluluğa dönüşmüştür. Bu belge, kurumların enerji verimliliğini iyileştirmesini, enerji kullanım şekillerini analiz ve optimize etmesini sağlar. Peki bu belge şirketinize neler kazandırır?

Enerji Kullanımında %10-%30 Arasında Tasarruf

Enerji yönetim standardının en iyi sertifikası olan ISO 50001 belgesini almak için attığınız adımlar şirketinizin enerji giderlerinde hatrı sayılır bir fark yaratıyor. İlk 12 ay içinde %10 enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, şirketin enerji akışını net bir şekilde görmenizi ve yönetmenizi sağlıyor.

Belge standartlarını uygulamanız, enerji harcamalarınız konusunda öngörülerinizi de netleştirecektir. Bir örnek vermek gerekirse, Amerika’da ISO 50001 sahibi kuruluşlar yıllık 36.000 – 938.000 dolar arası tasarruf etmiştir. Enerji performansındaki artış ise 3 yılda % 5,6’dan % 30,6′ ya yükselmiştir.

Karbon Ayak Izinde Azalma

ISO 50001’i almak için atılması gereken adımlar şirketinizin düşük sera gazı emisyonu yapmasını sağlıyor ve karbon salınımını azaltıyor. Yani küresel ısınmayı durdurmak katkı sağlamanızı mümkün kılıyor. Fosil yakıtların minimum kullanımını sağlıyor. Ayrıca daha sonra karbon salınım yasa değişikliklerinden doğabilecek zararların ya da hukuki yaptırımların önüne geçiyor.

Şirket Imajının Iyileştirilmesi

Paydaşların ve kullanıcıların şirketlerden sosyal sorumluluk sahibi markalar olmalarını talep ettiği bir çağda ISO 50001 belgesi sahibi olmak kurumunuzun imajını “bilinçli” ve “farkındalığı yüksek” bir noktaya taşıyor.

Bunlara ek olarak; ISO 50001 alım süreci şirket içinde her düzeyden personel arasında enerji konusunda artan bir bilinç sağlıyor. Gelişmiş operasyonel verim ve bakım uygulamaları sayesinde de şirket içi enerji sistemlerinin çok daha sürdürülebilir olması sağlanıyor.

Enerji Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur?

Enerji yönetim sistemini iyileştirmek için eş zamanlı uygulanacak üç temel adıma ihtiyaç var. Bunlar; performans, sistematik yaklaşım, ve uygulama.

Performans: Hedefler belirleyin, aksiyon planı yapın, ölçümleyin.

Sistematik Yaklaşım: Belgeleyin, şirket için Pdca sürecinin iyice anlaşılacağı eğitimler verin.

Uygulama: Kurumdaki en yüksek pozisyonda bulunan idarecinin kendini sürece adanmasını sağlayın, kaynakları optimize edin.

Bir cevap yazın