Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)

Enerji_Verimliliği

Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde oluşturulan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan işletmelerde enerji etüdü yapılmasını zorunlu kılıyor. İşletmelerde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkanların tespit edilmesini, atık enerjinin geri kazanımı potansiyelinin değerlendirilmesini, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim potansiyelinin belirlenmesini ve enerji maliyetlerinin işletmeler üzerindeki yükünün azaltılmasını amaçlayan bu çalışmalardan hareketle hazırlanan verimlilik artırıcı projeler (VAP) % 30 oranında hibe desteğinden yararlanabiliyor.

VAP Destekleri Hangi Projeleri Kapsıyor?

Yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan elektrik hariç her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteğinden faydalanabiliyor. KDV hariç toplan yatırım bedeli 5 milyon TL’yi geçmeyen projelere sağlanan bu desteklerden yararlanabilmek için işletmelerin:

 • Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteriyor olmaları
 • Enerji Bakanlığı’nın enerji verimliliğini izleme amaçlı veri tabanı olan ENVER’e kayıtlı olması
 • Enerji yöneticisi bulundurması
 • ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi – Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olması veya bu konuda çalışmalara başlamış olması gerekiyor.

VAP Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

VAP desteğinden yararlanmak üzere başvuruda bulunulabilmesi için projenin ilgili tebliğe (Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ) uygun olarak hazırlanmış olması gerekiyor. Bu çerçevede projede

 • teknik bilgi ve çizimler,
 • satın alınacak malların teknik özellikleri ve kullanım kılavuzları,
 • tedarik kaynaklarına ilişkin bilgiler,
 • projede ortaya konulan yeniliklere ilişin eğitim programı ve işletme prosedürleri,
 • bakım/onarım ve yedek parça bilgileri,
 • uygulama öncesi ve sonrası ölçüm yöntemleri ve ölçüm cihazları,
 • ekipman garantilerine ilişkin bilgiler,
 • proje termin programı ve
 • maliyet kalemlerinin yer alması gerekiyor.

Proje başvuru yazısında ise işletme ve sahibinin kimlik ve adres bilgileri yanısıra, başvuru tarihinden önceki üç yılın ortalaması itibariyle işletmenin yıllık toplam enerji tüketimi, projeye ilişkin teknik ve mali bilgilerin kısa özetinin bulunması bekleniyor.

Yılın herhangi bir döneminde yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa sunulabilecek olan projeler Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı onayıyla kurulan bir komisyon tarafından  maliyet etkinliği ve elektrik kazancı potansiyeli dikkate alınarak değerlendiriliyor.

VAP Desteği Alan Projeler

Enerji Bakanlığı tarafından 2009 yılından bu yana 213 proje için toplan 23,5 milyon TL tutarında destek sağlanmış. Söz konusu projelere ilişkin ayrıntıları Bakanlığın websitesinde bulmak mümkün. Destek sağlanan projelerden birkaçını aşağıda sizler için sıraladık:

 • Elektrik Motor Sistemlerinde Verimliliğin Artırılması
 • Kazan Verimi İyileştirme Projesi
 • Aydınlatma Sistemlerinde Verimliliğin Arttırılması, Pompa Verimliliğinin Arttırılması (İnvertör Uygulamaları)
 • Kağıt Makinası Kurutma Silindirleri Kondens Tahliye Sistemi İyileştirilmesi
 • Seramik Pişirme ve Kurutma Fırınlarındaki Isıların Geri Kazanılması
 • Boyahane Bölümü Fan Motorlarına Hız Sürücüsü Uygulaması

Bir cevap yazın